DirectAdmin สร้างฐานข้อมูล

แสดงการสร้างฐานข้อมูล MySQL บนโฮสติ้งที่ใช้ DirectAdmin เป็น Control Panel และท้ายคลิป ได้แสดงตัวอย่างของการนำเข้าฐานข้อมูลที่เคยสำรองเอาไว้ …