Máy chủ ảo (#VPS) là gì? Công dụng và tính năng của VPS và hướng dẫn sử dụng | Thietkewebfree.com

Máy chủ ảo (#VPS) là gì? Công dụng và tính năng của VPS và hướng dẫn sử dụng |VPS_là_gì #liemmkt #Cloud_VPS VPS (viết tắt của Virtual Private Server – máy chủ ảo), là một máy tính ảo được tách rời bên trong 1 server vật lý. Với hệ điều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *