Hướng dẫn cài đặt Google Drive File Stream trên máy tính và đồng bộ với tài khoản Drive của bạn

Hướng dẫn cài đặt Google Drive File Stream trên máy tính và đồng bộ với tài khoản Drive của bạnCách cài đặt phần mềm Google Drive file stream về máy tính, sau đó đồng bộ với tài khoản Google Drive của các bạn, tạo ra thêm 1 ổ đĩa cứng không giới hạn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *