EP.63 Cafe Amazon Drive thru สาขาแรกของประเทศไทย I Artarai เที่ยวไง ไปได้บ่อย

EP.63 Cafe Amazon Drive thru สาขาแรกของประเทศไทย I Artarai เที่ยวไง ไปได้บ่อยCafe Amazon Drive Thru สาขาแรกของเมืองไทย ตั้งอยู่บนถ.พระรามฝั่งขาออกมุ่งหน้าลงไปภาคใต้ของประเทศไทย ผ่าน สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบ เป็นต้น ใครจะไปทางนี้ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *