สอนใช้ GCP ตอนที่ 1 รู้จัก Google Cloud Platform และสร้าง Instance VM จาก Marketplace

สอนใช้ GCP ตอนที่ 1 รู้จัก Google Cloud Platform และสร้าง Instance VM จาก MarketplaceGCP (Google Cloud Platform) เป็น Cloud Server จากทาง Google เอง ซึ่งเคนทำคลิปเนื่องจากหาคนสอนให้เป็นในเบื้องต้นภาษาไทยยากมาก ๆ ตอนเคนเริ่มทำแทบหาไม่ได้เลย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *